joi, 12 februarie 2009

Ce afirmă Islamul în legătură cu războiul

Islamul îţi permite să lupţi pentru a te apăra, pentru a proteja o credinţă, pentru a-i proteja pe cei cărora li s-au încălcat drepturile şi libertăţile. Sunt specificate reguli stricte cu privire la luptă, reguli ce includ interdicţii referitoare la civili, la distrugerea de bunuri, de copaci sau de orice bunuri sau fiinţe vii.Terorismul implică uciderea fără a face nicio diferenţă, prin orice mijloace de distrugere, cum ar fi: suicidul prin detonarea cu bombă şi arme de distrugere în masă, tortura şi umilirea ca şi tactici de luptă; mutilarea şi manifestarea lipsei de respect faţă de cei decedaţi, faţă de cadavre. Astfel, terorismul este cu desăvârşire interzis în Islam.Lupta sau războiul sunt permise numai după ce toate mijloacele non-violente au fost epuizate.Musulmanii consideră că injustiţia va triumfa în lumea celor drepţi, dacă ei nu sunt pregătiţi să lupte pentru o cauză echitabilă, justă, onestă, dreaptă.Allah afirmă în Coran: “Li s-a îngăduit [să se apere] acelora care sunt atacaţi, căci ei sunt nedreptăţiţi. Iar Allah este în stare să-i ajute. Pe aceia care au fost scoşi din căminele lor pe nedrept, pentru căei au zis: «Domnul nostru este Allah!» Şi de nu i-ar opri Allah pe oameni, pe unii prin alţii, ar fi dărāmate chilii, biserici, temple şi moschei în care numele lui Allah este pomenit atât de mult. Allah îi ajută neîndoielnic aceluia care-L ajută pe El. Allah este Tare [şi] Puternic”. (SURA 22: 39-40)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu