joi, 12 februarie 2009

Cum garantează Islamul drepturile omului?

Conform Coranului, Allah a creat toţi oamenii egali şi i-a înzestrat cu dreptul de a-şi urma propriul destin. Viaţa, onoarea, proprietatea şi posesiunea tuturor oamenilor într-o societate musulmană şi nemusulmană sunt considerate sacre. Rasismul, diferenţa dintre sexe, prejudecăţile de orice fel sunt inacceptabile în Islam. Coranul vorbeşte de egalitatea în drepturi în următoarele versete:
“O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este AtoateŞtiutor [şi] BineŞtiutor”. (SURA 49: 13)
“De aceea am prescris noi pentru fiii lui Israel că cel care ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o altă stricăciune pe Pămānt, este ca şi când i-ar ucide pe toţi oamenii, iar cel care lasă în viaţă un suflet este ca şi cum i-ar lăsa în viaţă pe toţi oamenii. Trimişii noştri au venit la ei cu semne învederate şi totuşi iată că mulţi dintre ei săvârşesc silnicii pe pământ şi după aceasta [venirea Trimişilor]” . (SURA 5: 32)
“O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este bine ştiutor [Khabir] a ceea ce faceţi voi!” (SURA 5: 8)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu